Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

Historia Szkoły

Na pierwszym posiedzeniu Gromadzkiej Rady Narodowej 4 stycznia 1946 roku podjęto decyzję o zorganizowaniu pierwszej szkoły powszechnej na terenie obecnej gminy Dubeninki. Stworzenie pierwszej polskiej szkoły powierzono pani Eugenii Sienkiewicz. Szkoła zajmowała dwa wyremontowane pomieszczenia w budynku dzisiejszego Gminnego Ośrodka Kultury.
14 kwietnia 1946 r. 26 uczniów przekroczyło po raz pierwszy próg szkoły. We wrześniu 1946 szkoła liczyła już 39 uczniów , a jej stopień organizacyjny obejmował 4 klasy. W roku szkolnym 1947/48
na kierownika szkoły powołano p. Honoratę Sienkiewicz , która tę funkcję, a następnie funkcję dyrektora szkoły pełniła najdłużej spośród wszystkich dyrektorów tej szkoły bo przez 29 lat. Powszechna Szkoła w Dubeninkach podlegała w tym czasie Inspektorowi Szkolnemu w Gołdapi z siedzibą w Olecku.
Od 1966 r. przedłużono cykl kształcenia do 8 lat. Budynek, w którym funkcjonowała szkoła okazał się za mały. Zaczęło brakować pomieszczeń na sale lekcyjne. Zapadła wówczas decyzja o budowie nowej szkoły.
Na podjęcie takiej decyzji wpłynęła również ustawa o reformie szkolnictwa. Od 1976 roku Szkoła Podstawowa w Dubeninkach istniała jako Zbiorcza Szkoła Gminna z siedzibą w Żytkiejmach.
W grudniu 1978 roku zadźwięczał pierwszy dzwonek w murach nowej szkoły, w której uczniowie uczą się do dzisiaj. Wtedy to oddano do użytku tylko budynek szkolny, natomiast sala gimnastyczna i pozostałe obiekty były jeszcze w trakcie budowy.
Od 1 stycznia 1985 roku system zbiorczych szkół gminnych został przekształcony w sieć samodzielnych jednostek oświatowych podporządkowanych Inspektorom Oświaty w Urzędach Gmin.
Od 1 stycznia 1996 roku sieć samodzielnych szkół podstawowych jest bezpośrednio podporządkowana samorządom lokalnym zaś organem sprawującym nadzór pedagogiczny są kuratoria oświaty.