Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Misja i Wizja Szkoły

Wizja szkoły

Szkoła Podstawowa w Dubeninkach to szkoła otwarta na potrzeby uczniów, stwarzająca im możliwość wszechstronnego rozwoju,
ze szczególnym uwzględnieniem jego potrzeb, zainteresowań, możliwości i umiejętności.

 

Misja szkoły


Szkoła to nasz wspólny dom, za który ponosimy wspólną odpowiedzialność, wspólnie tworzymy w nim warunki przyjazne dzieciom, zmierzamy do osiągnięcia modelu absolwenta:

·  wszechstronnie rozwiniętego intelektualnie

·  znającego własne możliwości i uzdolnienia

·  umiejącego wypowiadać swoje poglądy

·  potrafiącego szukać prawdy

·  umiejącego przyswajać wiedzę, znajdować potrzebne informacje

·  umiejącego szanować własne zdrowie

·  pracowitego, rzetelnego, wytrwałego i odpowiedzialnego

·  potrafiącego stawiać sobie ambitne cele i osiągać

·  umiejącego ocenić własne zachowanie

·  otwartego, ufnego, autentycznego

·  potrafiącego obserwować i kojarzyć fakty

·  umiejącego prawidłowo funkcjonować w nowych strukturach Wspólnoty Europejskiej