Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Godziny pracy świetlicy

Lp.

Dzień tygodnia

Przed zajęciami

Po zajęciach

1.

poniedziałek

7.00-7.45

12.45-15.15

2.

 wtorek

7.00-7.45

11.50-15.15

3.

środa

7.00-7.45

11.50-15.15

4.

czwartek

7.00-7.45

11.50-15.15

5.

piątek

7.00-7.45

12.45-15.15

 

Godziny pracy świetlicy Szkoły Podstawowej

Godziny pracy świetlicy

Szkoły Podstawowej w Dubeninkach

 

Lp.

Dzień tygodnia

Przed zajęciami

Po zajęciach

1.

poniedziałek

7:15-8:00

12:05-15:20

2.

 wtorek

7:15-8:00

12:05-15:20

3.

środa

7:15-8:00

13:00-15:20

4.

czwartek

7:15-8:00

11:10-11:55

13:00-15:20

5.

piątek

7:15-8:00

12:05-15:20

Świetlica Szkoły Podstawowej

Regulamin Świetlicy

Świetlica jest miejscem, w którym należy:

Odrabiać lekcje

Bawić się dostępnymi grami i zabawkami

Aktywnie uczestniczyć w zajęciach

Wykonywać czynności uprzednio uzgodnione z wychowawcą świetlicy

 

Przebywając w świetlicy szkolnej:

Zachowujemy się cicho, by nie przeszkadzać innym

Po przyjściu zgłaszamy swoją obecność u wychowawcy świetlicy

Utrzymujemy porządek wokół swojego miejsca pracy i zabawy

Wychodzimy ze świetlicy tylko za zgodą opiekuna

Podstawą do zwolnienia z zajęć świetlicowych jest informacja od rodzica lub osobisty odbiór dziecka przez rodzica

Zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo swoje, kolegów i koleżanek

Spożywamy posiłki tylko w wyznaczonym miejscu

 

Zabrania się:

Wchodzenia do świetlicy w obuwiu noszonym na podwórku

Wchodzenia do świetlicy między swoimi zajęciami lekcyjnymi

Biegania w pomieszczeniu świetlicowym